Selekcija i testiranje

Zašto napraviti PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE ili PROCJENU zaposlenih djelatnika?

 • "Otvorilo se", "ispraznilo se" neko radno mjesto - koju osobu je najbolje unaprijediti? Kako od velikog broja prijavljenih osoba na netječaju za radno mjesto odabrati one koji najbolje odgovaraju željenom profilu?
 • kada želimo procijeniti odgovara li zaposlenik svojim sposobnostima i osobinama zahtjevima radne pozicije, odnosno odgovara li opis radne pozicije zaposlenikovoj prirodi i u kolikoj se mjeri iskorištavaju zaposlenikovi potencijali
 • kada zaposlenik ne daje svoj maksimum – što još treba razviti/usavršiti kako bi bio bolji radnik? Jesu li mu potrebne neke dodatne edukacije?
 • voditelj nedovoljno iskorištava potencijale svojih podređenih ili primjenjuje neodgovarajući stil rukovođenja – što treba poboljšati kako bi bio bolji rukovoditelj?
 • kada je potrebno napraviti restrukturiranje (izmjenu organizacijske strukture) sa svrhom boljeg prilagođavanja radnih pozicija mogućnostima zaposlenika (unapređenje pojedinih, eventualno otpuštanje pojedinih zaposlenika)


Što se sve može ispitati psihologijskim testovima i upitnicima?

 • Kognitivne sposobnosti (fluidna intelignecija, verbalna, numerička i dr.)
 • Motiviranost i izvore motivacije, ambicioznost (profesionalni ciljevi)
 • Sposobnost podnošenja stresa, izloženost stresu i koji su za djelatnika najpogubniji stresori
 • Sklonost za preuzimanje određenih uloga u timu (ulogu vođe, ulogu suradnika koji odrađuje ono što se od njega traži, ulogu kritičara, itd.)
 • Odanost organizaciji
 • Stil rukovođenja (autoritarni, demokratski, trenerski, itd.)
 • Spremnost na osobni razvoj
 • Ličnost
 • Ekstrovertiranost-introvertiranost (otvorenost)
 • Društvenost, orijentiranost na timski ili samostalan rad
 • Taktičnost u pristupu
 • Povjerenje u odnosima, nepovjerenje prema motivima drugih ljudi
 • Emocionalna stabilnost-nestabilnost
 • Fleksibilnost(prilagodljivost) i orijentiranost prema promjenama i novostima
 • Orijentiranost praktičnom ili kreativnom
 • Samokontrola, dosljednost, discipliniranost i karakter, upornost
 • Poslušnost ili sklonost vođenju
 • Samopouzdanje
 • Hrabrost ili plašljivost
 • Orijentiranost na konkretne zadatke i sposobnost za apstraktno mišljenje
 • Osjetljivost (na kritiku, na teške situacije)
 • Ako postoje naznake o dubljim psihičkim poteškoćama, uz pristanak djelatnika, možemo provesti detaljno kliničko ispitivanje (poslodavac saznaje samo one informacije koje bitno narušavaju djelatnikovu učinkovitost jer vodimo računa o etičkim načelima struke o čuvanju profesionalne tajne)


Što tvrtka dobiva ovakvom procjenom?

 • saznaje koje potencijale djelatnik posjeduje, koje od njih i u kojoj ih mjeri iskorištava (na trenutnoj poziciji, u konkretnoj okolini) te koje potencijale ima, ali ih ne koristi (u kojim uvjetima bi ih mogao pokazati i koristiti)
 • dobija savjete kako voditi, motivirati djelatnika
 • saznaje odgovara li djelatniku radno mjesto na kojem radi ili bi svoje potencijale mogao više/bolje upotrijebiti na nekom drugom radnom mjestu
 • poslodavac je izdvojen iz procesa davanja negativne povratne informacije, ako ona postoji (djelatnik je upoznat s vlastitim profilom prije Uprave tvrtke) poput nespremnosti za napredovanje, neprikladne motivacijske strukture i sl.
 • samim feedbackom djelatniku potiču se pozitivne promjene kod djelatnika (jer djelatnik spozna svoje prednosti i nedostatke te dobije konkretne upute kako poboljšati vještine i navike) te mu se povećava motivacija
 • mogućnost da se nakon detekcije područja za razvoj i poboljšanje na tome zajedno s zaposlenikom dugoročno radi


Što ovakvom procjenom dobiva djelatnik kojeg se procjenjuje?

 • saznaje koje potencijale posjeduje, koje od njih i u kojoj ih mjeri iskorištava (na trenutnoj poziciji, u konkretnoj okolini) te koje potencijale ima, ali ih ne koristi (u kojim uvjetima bi ih mogao pokazati i koristiti)
 • ima priliku za povjerljiv razgovor sa psihologom o vlastitim poteškoćama, nedoumicama, strahovima i sl.
 • budući da je poslodavac je upoznat s njegovim jakim i slabijim stranama, može otvoreno i bez straha o njima razgovarati i biti iskreniji i otvoreniji u budućoj suradnji s kolegama i nadređenima