O nama

Horizont Internacional

Horizont Internacional - agencija za razvoj ljudskih potencijala je organizacija koja nudi ciljane i djelotvorne metode za osobni i organizacijski razvoj. Želja Horizonta je doprinijeti stvaranju lidera s razvijenim vještinama i znanjem usklađenim sa svjetskim trendovima i potrebama u našoj okolini. Horizont Internacional čine mladi, vrhunski organizatori i specijalisti koji su radili sa svjetskim stručnjacima, a okupili su se u Hrvatskoj kako bi razvili nova tržišna znanja te svoja praktična provjerena iskustva prenijeli na poduzetnike. Horizont je do sada radio s više od 260 organizacija iz sva tri sektora, a najviše uspjeha i referenci dolazi iz korporativnog svijeta.

Naši treneri

Svi treneri posebno su selektirani po kriteriju iskustva i znanja vezanog uz teme, a važan kriterij svakako je i način treninga. Svi naši treninzi nude tehnike, ali idu i u srž znanja kako bi sudionici ne samo vladali tehnikama nego vladali i stručnom materijom te bili u mogućnosti sami stvarati i poboljšati vlastite tehnike. Dakle, radimo na tome da sudionici ostvare kratkoročnu i dugoročnu korist. Uspjeh mjerimo poboljšanjem rezultata sudionika u implementaciji u radnim okruženjima.

Oblik treninga

Radionice sadrže teoriju te praktične vježbe i vrlo su interaktivne. Dvodnevnog su ili trodnevnog tipa, broj sati treninga može se dogovoriti prema potrebama sudionika, a satnica se također može oblikovati i na druge načine. Primjerice, trening može biti podijeljen na 4 sata tjedno ili 2 puta 2 sata tjedno, no moguća je i bilo koja druga kombinacija koja se dogovori.
Radionice se prilagođavaju pojedinačnoj organizaciji. Iznimno nam je važno raditi kvalitetno pa zato i dizajniramo edukacije u skladu s potrebama svake nove organizacije. Prvo radimo procjenu potreba, a onda dogovaramo kako potrebama prilagoditi temu. Nakon radionice provodimo analizu spoznaja te procjenjujemo potrebe daljnjeg usavršavanja.
Važno je znati da nudimo i mogućnost naručivanja izdvojenih usluga poput procjena potreba, dijagnostike, konzultacija, shadowinga, coachinga, kao i drugih oblika rada "jedan na jedan" ili u manjim grupama.