FeedMeBack
Projekt FeedMeBack sufinanciran je od strane EUREKA-e, europske mreže za istraživanje i razvoj orijentirane prema inovacijama i tržištu i to s 50% troškova. S obzirom da je riječ o mreži koja pomaže izgradnju partnerstva kroz zajedničke multilateralne projekte u više od 30 zemalja, u provedbi projekta FeedMeBack sudjelovale su tri strane: Horizont Internacional kao vodeći partner i koordinator i Filozofski fakultet (odsjek za psihologiju) iz Rijeke kao partneri u projektu iz Hrvatske te OK Konzalting i B2 kao partneri iz Slovenije.

Riječ je o softveru za procjenu osoba i organizacija s ciljem njihovog unaprjeđenja i poboljšanja. Alat je to koji menadžerima zaduženim za razvoj ljudskih potencijala omogućuje niz vrlo korisnih spoznaja, primjerice o stanju organizacijske kulture, odnosu među zaposlenicima te njihovoj angažiranosti. U samom softveru postoje različiti moduli koje je moguće promatrati sa dva aspekta: kao samoprocjenu te kao procjenu dobivenu od strane kolega, podređenih, nadređenih, vanjskih ili unutarnjih korisnika ili 360 (feedback 360). Samostalni moduli u okviru FeedMeBack obuhvaćaju: ispitivanje timskih uloga, ispitivanje dimenzija ličnosti, mjerenje organizacijske klime i kulture, mjerenje razine angažiranosti kod zaposlenika, specifičnu mjeru socijalnih mreža ili sociometriju te mjerenje razvijenosti različitih kompetencija kod zaposlenika. Svaki od modula omogućava odabir širokog spektra dimenzija koje odgovaraju potrebama različitih organizacija ga je moguće prilagoditi ciljevima i strategiji u kojima se provodi procjena. Sustav FeedMeBack omogućuje stvaranje individualnih i grupnih izvještaja o stanju poslovnih organizacija, ali i savjetodavnu uslugu utemeljenu na toj vrsti istraživanja. Ovo softversko rješenje bit će zanimljivo svim tvrtkama koje svoj uspjeh baziraju na strateškom razvoju ljudskih potencijala, a koristit će ga prije svega odjeli ljudskih resursa.

Zahvaljujući tom alatu pojedinci u poslovnom sustavu moći će aktivno osvještavati svoje izazove, ali i kvalitete jer će dobivati anonimne i konstruktivne povratne informacije o svojoj izvedbi od svih osoba s kojima surađuju.

S obzirom da je riječ o proizvodu usklađenom s najsuvremenijim trendovima, korisničkom sučelju pristupa se putem interneta, a u planu je i stvaranje sučelja prilagođeno mobilnim telefonima.

S obzirom da je projekt FeedMeBack baziran na specifičnim, visokovrijednim znanjima s područja psihologije, sam proizvod u svojoj je niši regionalno i globalno konkurentan. To ga čini rješenjem s izvoznim potencijalom te svrstava u skupinu onih projekata koji u doba globalne ekonomske krize utiru put poslovnog optimizma i rasta.